CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp CIT (20%): Được miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theO;
 2. Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Miễn 4 năm và giảm 9 năm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của chính phủ Việt Nam;
 3. VAT: 0% đối với các dự án là doanh nghiệp chế xuất (EPE);
 4. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 0%.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 1. Hỗ trợ miễn phí khi làm thủ tục ban đầu cho Dự án, cụ thể: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dấu công ty; Mã số thuế; Lên bản vẽ mặt bằng bố trí các công trình trên Khu đất.
 2. Hạ tầng trong khu đất được quy hoạch hợp lý và đảm không gian rộng rãi cho việc phát triển của các DN;
 3. Bàn giao mặt bằng Lô đất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bên thuê đặt cọc cho Bên cho thuê;
 4. Hỗ trợ thủ tục và đáp ứng cho việc chuyển đổi phương án sản xuất và nhà đầu tư phụ trợ đi cùng(chi phí từng trường hợp cụ thể sẽ được thoả thuận sau);
 5. Hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh khi có vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động;
 6. Hỗ trợ và giới thiệu các đơn vị thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt máy móc thiết bị… đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ, giá thành cạnh tranh, có thương hiệu và uy tín;
 7. Liên hệ với các tổ chức/cơ quan liên quan tiến hành tuyển dụng nhân sự cho Nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp CIT (20%): Được miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theO;
 2. Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Miễn 4 năm và giảm 9 năm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của chính phủ Việt Nam;
 3. VAT: 0% đối với các dự án là doanh nghiệp chế xuất (EPE);
 4. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 0%.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 1. Hỗ trợ miễn phí khi làm thủ tục ban đầu cho Dự án, cụ thể: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dấu công ty; Mã số thuế; Lên bản vẽ mặt bằng bố trí các công trình trên Khu đất.
 2. Hạ tầng trong khu đất được quy hoạch hợp lý và đảm không gian rộng rãi cho việc phát triển của các DN;
 3. Bàn giao mặt bằng Lô đất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bên thuê đặt cọc cho Bên cho thuê;
 4. Hỗ trợ thủ tục và đáp ứng cho việc chuyển đổi phương án sản xuất và nhà đầu tư phụ trợ đi cùng(chi phí từng trường hợp cụ thể sẽ được thoả thuận sau);
 5. Hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh khi có vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động;
 6. Hỗ trợ và giới thiệu các đơn vị thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt máy móc thiết bị… đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ, giá thành cạnh tranh, có thương hiệu và uy tín;
 7. Liên hệ với các tổ chức/cơ quan liên quan tiến hành tuyển dụng nhân sự cho Nhà đầu tư.