Thông tin liên hệ

Bộ phận tổ chức:   +84.2273.643.826

Email: hc1@damsanjsc.vn

Địa chỉ: Cụm công nghiệp An Ninh, Km18+500, quốc lộ 39B, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.