Sự kiện

Sự kiện khởi động nhà máy ad green

Nhà máy AD Green với diện tích 7,9 Hecta với công suất ban đầu là 1GW.